Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sociaal Domein
Cultuur & Historie
Primair Onderwijs


 

Nieuw bij Van Gorcum


Wijnand van der Sanden en Michiel Gerding : Geschiedenis van Drenthe, een archeologisch en nieuw perspectief (set van 2 delen) Geschiedenis van Drenthe, een archeologisch en nieuw perspectief (set van 2 delen)
Mark Goslinga en Martin Hiemink : Assen gephotographeerd Assen gephotographeerd
Foto's tussen 1860 en 1910
Robert Marzano & Wietske Miedema : Leren in vijf dimensies - VO Leren in vijf dimensies - VO
Moderne didactiek voor het voortgezet onderwijs
Erik Dijkstra : Spitten voor de vijand Spitten voor de vijand
Het verhaal van strafkamp Yde en de tewerkstelling in Drenthe
Kathleen de Clerqc (et al) (Eds.) : The Colonies of Benevolence The Colonies of Benevolence
An exceptional experiment
Gert-Jan Hospers : Slimme streken: de kracht van het platteland Slimme streken: de kracht van het platteland