Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sociaal Domein
Cultuur & Historie
Primair Onderwijs


 

Nieuw bij Van Gorcum


Wijnand van der Sanden en Michiel Gerding : Geschiedenis van Drenthe, in archeologisch en nieuw perspectief (set van 2 delen) Geschiedenis van Drenthe, in archeologisch en nieuw perspectief (set van 2 delen)
Henny van Lienden, Hiske Calsbeek : Waardevolle zorg Waardevolle zorg
Kwaliteit en doelmatigheid voor verpleegkundigen
Jos Winkels, Piet Hoogeveen : Het didactische werkvormenboek Het didactische werkvormenboek
Variatie en differentiatie in de praktijk
Michiel Gerding/Eindredactie tekst Jan van der Meer : Geschiedenis van Drenthe - Een nieuw perspectief Geschiedenis van Drenthe - Een nieuw perspectief
Wijnand van der Sanden : Geschiedenis van Drenthe - Een archeologisch perspectief Geschiedenis van Drenthe - Een archeologisch perspectief
Jacquelien Vroemen : Educatie in erfgoed Educatie in erfgoed
Hoe we erfgoed (kunnen) gebruiken in het Nederlandse onderwijs