Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sociaal Domein
Cultuur & Historie
Primair Onderwijs


 

Nieuw bij Van Gorcum


Wijnand van der Sanden en Michiel Gerding : Geschiedenis van Drenthe, een archeologisch en nieuw perspectief (set van 2 delen) Geschiedenis van Drenthe, een archeologisch en nieuw perspectief (set van 2 delen)
Mark Goslinga en Martin Hiemink : Assen op de foto 1860-1910 Assen op de foto 1860-1910
Robert Marzano & Wietske Miedema : Leren in vijf dimensies - VO Leren in vijf dimensies - VO
Moderne didactiek voor het voortgezet onderwijs
Gert-Jan Hospers : Slimme streken: de kracht van het platteland Slimme streken: de kracht van het platteland
Marjolein Dobber en Bert van Oers : Spelen en leren op school Spelen en leren op school
Henny van Lienden, Hiske Calsbeek : Waardevolle zorg Waardevolle zorg
Kwaliteit en doelmatigheid voor verpleegkundigen