Adverteren


Uw advertentie afstemmen op de juiste doelgroep kan door gericht te adverteren in de vakbladen van Koninklijke Van Gorcum BV. Klik op het vakgebied en vindt de voor u relevante tijdschriften.Onderwijs | Jeugdzorg

Zorg & Welzijn
Onderwijs | Jeugdzorg


Volgens Bartjens...

Tijdschrift voor reken-wiskunde onderwijs

Lezers - Directies/leerkrachten basisonderwijs, leerkrachten met taakstelling reken - wiskunde, pabo studenten, opleiders Pabo, interne begeleiders, onderwijsbegeleidingsdiensten en onderzoekers.

Oplage 6500
Frequentie 5 x per jaar

Bekijk de tarieven, deadlines en overige informatie...

Belangstelling? Neem contact op met: Recent BV, Ray Arond, Postbus 17229, 1001 JE, Amsterdam, Telefoon 020-3308998, E-mail ray@recent.nl

MeerTaal

Over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar

Lezers - Directies/leerkrachten BO, taalco÷rdinatoren, pabo-studenten, pabo-opleiders, interne begeleiders/begeleidingsdiensten, onderzoekers/ontwikkelaars.

Oplage 1000
Frequentie 3 x per jaar

Bekijk de tarieven, deadlines en overige informatie...

Belangstelling? Neem contact op met: Recent BV, Ray Arond, Postbus 17229, 1001 JE, Amsterdam, Telefoon 020-3308998, E-mail ray@recent.nl

Zone

Tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs

Lezers - Docenten BO, opleiders PABO en andere professionals die zich bezighouden met ontwikkelingsgericht onderwijs.

Oplage 2000
Frequentie 4 x per jaar

Bekijk de tarieven, deadlines en overige informatie...

Belangstelling? Neem contact op met: Recent BV, Ray Arond, Postbus 17229, 1001 JE, Amsterdam, Telefoon 020-3308998, E-mail ray@recent.nl

Talent

Over hoogbegaafde kinderen

Lezers - Talent wordt gelezen door ouders, begeleiders ( leerkrachten en leerlingbegeleiders), belangenverenigingen als Pharos, HINT, Choochem en Bekina.

Oplage 2000
Frequentie 6 x per jaar

Bekijk de tarieven, deadlines en overige informatie...

Belangstelling? Neem contact op met: Recent BV, Ray Arond, Postbus 17229, 1001 JE, Amsterdam, Telefoon 020-3308998, E-mail ray@recent.nl

Onderzoek van Onderwijs

Vakblad voor docenten in het hoger onderwijs

Lezers - Adviseurs onderwijsontwikkeling. Docenten HO. Onderwijsontwikkelaars. Studenten onderwijswetenschappen (onderwijskundigen, leerpsychologen, onderwijspsychologen)

Oplage 1400
Frequentie 3 x per jaar

Bekijk de tarieven, deadlines en overige informatie...

Belangstelling? Bel de afdeling Tijdschriften van Koninklijke Van Gorcum of mail tijdschrift@vangorcum.nl

Terug

Zorg & Welzijn


Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen


Lezers - Onderzoekers, beleidsmedewerkers van instellingen van zorg- en dienstverlening, overheden, koepels en ouder- en cliëntenorganisaties, docenten en studenten van universiteiten en hogescholen en andere geïnteresseerden in onderzoek op het terrein van de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Oplage 1200
Frequentie 4 x per jaar

Bekijk de tarieven, deadlines en overige informatie...

Belangstelling? Bel de afdeling Tijdschriften van Koninklijke Van Gorcum of mail tijdschrift@vangorcum.nl

Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek


Lezers - Artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, managers, leden van ethische commissies en anderen die werkzaam zijn in de zorgsector. Professionals die zich bezig houden met gezondheidszorg en/of ethiek en voor beleidsmakers en anderen die belang stellen in de morele dimensie van de huidige zorgpraktijk.

Oplage 1200
Frequentie 4 x per jaar

Bekijk de tarieven, deadlines en overige informatie...

Belangstelling? Bel de afdeling Tijdschriften van Koninklijke Van Gorcum of mail tijdschrift@vangorcum.nl

Terug